Het Genus Neophema parkieten

 

Verspreiding: Er zijn eigenlijk twee gebieden waar de elegant voorkomt, de neophema elegans die voorkomt in het zuidoosten, Nieuw – zuid Wales en Victoria. Dit is voor Australische begrippen een klein gebied. Er is een ondersoort bekend (Carteri) die voorkomt in de omgeving van Perth.De verschillen zijn niet bekend waarom dan een ondersoort. Misschien omdat de twee soorten zo ver uit elkaar leven!!

Elegant parkieten leven in open gebieden, met inbegrip van de duinen langs de kust, lichtelijk met hout begroeide graslanden droge struikgewas en omheinde weiden. In het zuidoosten overlappen de gebieden met de blauwvleugel elkaar.

De Elegant zijn tamelijk algemeen voorkomende vogels. De Elegant zou zich wat verder uitbreiden. Gedurende het broedseizoen worden ze gewoonlijk paars-gewijs of in kleine groepen aangetroffen, maar op andere tijden in grotere groepen en soms in het gezelschap van de blauwvleugel. Als ze op de grond naar voedsel zoeken plantaardig materiaal, bessen, klaverzaden vermengt de kleur van de vogel zich goed met de omgeving. Als ze ergens van schrikken vliegen ze hoog in de lucht en zijn spoedig uit het zicht verdwenen. Het zijn zeer snelle vliegers.

Nestelen: De balts is een fraai schouwspel, de man vliegt richting van de pop, gaat hoog op de poten staan, doet de vleugel bochten van het lichaam, gaat dan met de schouders en kop heen en weer en blijft maar kwetterende geluiden maken. Dit kan hij wel minuten lang volhouden, en gaat dan over van het voeren van de pop, waarna de paring plaats vindt. Het broedseizoen is van augustus tot december en het nest ligt wat hoger van de grond dan bv bij de Turquoisine. Een normaal legsel bestaat uit 4 a 5 eieren die alleen door de pop bebroed worden. De jongen vliegen tussen de 4 en 5 weken uit en worden dan nog een paar weken door de ouders gevoerd. Jonge vogels zijn duidelijk te onder-scheiden van de ouders, ze zijn veel doffer van kleur en missen de voorhoofd band. Hun volwassen veren kleed krijgen ze na ongeveer 5 maanden, maar het duurt wel een jaar wanneer hun verenkleed op z’n mooist is.


Standaard Elegant parkiet:

Formaat

Wildkleur

Schedel/nek 
Borst
Buik/onderlijf
Mantel onderrug, stuit en bovenstaart dekveren
Hand- en armpennen
Vleugeldekveren
Middelste staartpennen 
Overige staartpennen
Onderstaart dekveren
onderzijde staart 
Snavel
Neusdop
Poten
Nagels
Ogen

 

Tekening
Voorhoofdsband
Oogstreep
Koptekening
Buikvlek
Vleugelbocht en vleugelrand
Vleugelpennen
Staart

Onderzijde

 

25 cm

 

Olijfgroen
Olijfgeelgroen
Diep geel
Olijfgroen
Zwart
Olijfgroen
Blauwgrijs
Overige staartpennen
Onderstaart dekveren
Geel
Zwartgrijs
Zwartbruin
Grijs
Zwart
Zwart, iris donkerbruin

 


Aan basis diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw.
Hemelsblauw
Geel tussen oog en snavel
Buikvlek (bij man een must bij pop een pre) Oranje
Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw
Binnen en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen
Lichte zoom op buitenvlag
Middelste pennen trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen zwart
Borst/buik Strak afgelijnd


Een Elegant parkiet moet vol van model zijn en mag geen smalle of iele indruk geven. De bevedering moet strak gedragen worden en mag niet los zitten. De kleur moet helder olijfgroen zijn en geen overheersende bruine waas tonen. Iets bruine waas mits egaal, is toegestaan. Het voorkomen van geel achter het oog is een ernstige kleurfout. De buikvlek bij mannen moet duidelijk en egaal aanwezig zijn en heeft de grootte van een tien eurocent muntstuk. De voorhoofdsband moet duidelijk en scherp zijn afgetekend en mag niet kartelig overkomen. Ook moet deze doorlopen tot achter het oog. De vleugelband moet ook strak zijn afgelijnd en duidelijk tweekleurig zijn en de hemelsblauwe rand duidelijk tonen. Poppen zijn wat kleiner en ook de kopvorm is wat korter en kleiner. Poppen zijn over het algemeen wat matter van kleur en de voorhoofdsband en vleugelband zijn fletser, ook loopt de voorhoofdsband bijna altijd tot aan het oog.

Van de Elegantparkiet zijn de volgende mutaties bekend:
- grijsgroen,
- dominant bont,
- grijsvleugel,
- nsl ino,
- pale fallow,
- bronze fallow,
- dun fallow,
- pastel,
- recessief bont
- faded.


Tekst: Neophema studie groep / Foto`s: H. v.d. Meer, Piet Onderdelinden † / Bron: Neophema standaard