Elegant parkiet Dominant Bont

Bourke parkiet parkiet Dominant Bont

Bourke parkiet Dominant Bont

Elegant parkiet Dominant Bont

Bont factor

 

Bij de Neophema parkieten zijn twee verschillende bont factors ontstaan, namelijk de recessief en  dominant bont. Zoals hieronder beschreven staat is bij de elegant parkieten beide bont factors ontstaan. Hoewel we de Recessieve niet meer tegen komen is het niet uitgesloten dat dominante bonten vogels split zijn voor recessief bont. Hierdoor kan het voorkomen dat er verrassende kweek resultaten mbt mutanten in het nest

 

DOMINANT BONT

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: Pi

Leucisme.

De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid-  Elegant parkiet en bourke parkiet. Dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon. In tegenstelling van de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar.

 

EF.Dominantbont x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

50% Wildkleur

50% EF.Dominantbont

 

EF.Dominantbont x EF.Dominantbont =

Mannen & Poppen:

25% Wildkleur

50% EF.Dominantbont

25% DF.Dominantbont

 

DF.Dominantbont x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

100% EF.Dominantbont

 

DF.Dominantbont x EF.Dominantbont =

Mannen & Poppen:

50% EF.Dominantbont

50% DF.Dominantbont

 

DF.Dominantbont x DF.Dominantbont =

Mannen & Poppen:

100% DF.Dominantbont

 

RECESSIEF BONT

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: s

Leucisme

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoisine- en Elegant parkiet. Een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreekt dus de typische man kenmerken.

 

Recessiefbont x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

100% Wildkleur/recessiefbont

 

Wildkleur/recessiefbont x recessiefbont =

Mannen & Poppen:

50% Wildkleur/recessiefbont

50% recessiefbont

 

Wildkleur/recessiefbont x Wildkleur/recessiefbont =

Mannen & Poppen:

25% Wildkleur

50% Wildkleur/recessiefbont

25% recessiefbont

 

Recessiefbont x recessiefbont =

Mannen & Poppen:

100% recessiefbont

 

Tekst: Neophema Studie Groep / Met dank aan Henk v/d Meer, Suart Shiner en Piet Onderdelinden † voor de foto`s