Vederstructuur mutaties

 

Binnen de Neophema familie kennen we drie soorten vederstructuur mutaties namelijk de Violet factor, de Donker factor en de Grijs factor.

Helaas worden deze factoren nogal eens door elkaar gehaald waardoor het voor de liefhebbers niet duidelijker wordt.

In dit artikel willen we de overeenkomsten en de verschillen beschrijven, waardoor we hopen dat het een stukje duidelijker wordt.

 

De vererving:

De Grijs factor vererft autosomaal dominant, de Donker en de Violet factor vererven autosomaal onvolledig dominant. (Bij de Elegant is er ook de autosomaal recessieve grijs factor ontstaan, maar die behandelen we niet in dit artikel.)

Dominanten vererving wil zeggen er geen split vogels van zijn maar de vogel laat de factor zien, zo niet dan bezit de vogel dat niet.

Hier zit dus al een overeenkomst in bij de drie factoren.

Een andere overeenkomst is dat er bij alle drie enkelvoudige als dubbel factorige vogels gekweekt kunnen worden.

Bij de Violet en Grijs factor noemen we dat Enkel Factorig en Dubbel Factorig, afgekort EF en DF

Bij de Donder factor D (van donker of Dark) DD ( van dubbel donker of Double Dark)

 

Het verschil tussen autosomaal Dominant en autosomaal onvolledig dominant is:

Dat bij de onvolledige de enkel factorige gezien kan worden als half gemuteerd en de dubbel factorige volledig gemuteerd.

Ook zie je hierbij het verschil tussen een enkel factorige en een dubbel factorige, hoewel dit bij de violet zeer moeilijk is.

Een kort (intensief) bevederde vogel met een enkele violet factor lijkt namelijk veel intensiever van kleur dan een dubbel factorige lang (schimmel) bevederde vogel.

 

 

Hieronder meer uitleg over de drie factoren:

 

GRIJSFACTOR

Vererving:autosomaal dominant

Symbool: G.

Mutatie van de vederstructuur.

De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoisine en de Splendid.

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn.

Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. Grijsgroen, Grijs aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.

 

VIOLETFACTOR

Vererving: autosomaal onvolledig dominant (of incompleet dominant)

Symbool: V

Mutatie van de vederstructuur.

Violet factorige zijn al ontstaan bij de Bourke- , Turquoisine- en Splendid parkiet.

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst.

De werking van deze mutatie komt het beste tot uiting in combinatie met één donkerfactor, in de blauw serie.

Bij de wildkleur Turquoisine en Splendid parkiet worden vaak de violetfactorige vogels voor donkergroen aangezien.

 

 

DONKERFACTOR

Vererving: autosomaal onvolledig dominant (of incompleet dominant)

Symbool: D voor een enkelfactor en DD voor een dubbelfactor (Double Dark)

Mutatie van de vederstructuur.

Is al ontstaan bij de Turquoisine parkiet, bij de Splendid parkiet is er hoog waarschijnlijk nog geen Donkerfactor in Europa, anders zou de DD groen(olijf) & DD blauw (mauve) er ook wel zijn.

Donkerfactor door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt.

Bij een vogel met een dubbele donker factor D.D. in de groenserie zal de totaalkleur nog donkerder worden (Olijfgroen).

De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner, hierdoor wordt de lichaamskleur donkerder.

 

 

 

 

Een voorbeeld van een doorsnede van een baard van een veer ter verduidelijking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grijsgroene en DD. Groenen worden vaak door elkaar gehaald

 

Foto rechts DD.Groen en links Grijsgroen.

 

 

 

 

 

 

 

Zo ook Donker groen en Violet groen.

 

Foto D. Groen en Violet Groen

 

 

 

 

 

Foto Violet blauw.

VIOLETFACTOR.

De Violet factor lijkt een veel voorkomende factor binnen de Neophema soorten.

Eigenlijk zien we of horen we dat er bij alle soorten mogelijk de violet factor voorkomt.

Daarnaast wordt de Violet factor ook weleens verward met de donkerfactor omdat beide factoren ervoor zorgen dat de vogel er donkerder uit komt te zien.

Maar toch zit er wel verschil in de twee factoren.

 

Wat schrijft de standaard over deze twee factoren.

 

VIOLETFACTOR
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant)
Symbool: V
Mutatie van de vederstructuur.

Wat doet de factor:
Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst.
De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met één donkerfactor

 

DONKERFACTOR

Vererving: Autosomaal onvolledig dominant. (of incompleet dominant)
Mutatie van de vederstructuur.

Wat doet de factor:

Donkerfactor door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe Sponszone(bewolktezone) vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donkere factor DD. zal de totaalkleur nog donkerder worden (Olijfgroen). De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner, hierdoor wordt de lichaamskleur donkerder. Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met een dubbele donkerfactor DD, deze werden ook wel olijfgroen genoemd in de groen serie.
D.=Enkelfactorig (Dark)
DD.=Dubbelfactorig (DoubleDark)

 

Voor zover bekend zijn er geen vederonderzoeken hieraan verricht bij de Neophema`s. Maar kweek uitslagen geven al veel duidelijkheid over deze factor.

Bij de Bourke, Splendid zijn deze kweek uitslagen al sinds jaar en dag bekend en die geven ons dan ook weinig verrassingen meer.

Maar bij de Elegant en de Turquoisine zijn er nog maar weinig kweek ervaringen van bekend.

Bij beide is het wel bekend dat er vogels zijn die mogelijk een violet factor bij zich dragen, maar we zoeken naar steeds meer duidelijkheid hierin.

 

Van de elegant is nu bij ons 1 kweek ervaring met een mogelijke violetfactor bekend.

Deze staat gepubliceerd op de site van Dirk Van den Abeele Ornitho-Genetics VZW

Wij verwijzen u daar graag naartoe om notie te nemen. http://www.ornitho-genetics.info/?p=5178

 

Over de Violet factor bij de turquoisine parkiet zijn bij ons geen kweekervaringen bekend.

We willen dan ook iedereen oproepen die bekend is met het kweken met een mogelijke Violetfactor.

Wel hebben we vogels gezien die qua kleur er anders uitzien dan vogels met alleen een donkerfactor.

We willen er graag meer duidelijkheid in krijgen zodat deze factor voor ons geen verrassingen meer heeft.