Elegant parkiet NSL ino groen

Splendid parkiet SL ino groen

Elegant parkiet NSL ino groen

Bourke parkiet SL ino 

INO factor

 

Bij de Neophema parkieten zijn twee verschillende ino factors ontstaan, namelijk de SL ino en de NSL ino.
Bij beide is de vererving en uiterlijke kenmerken verschillend.

 

SL INO

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Z ino

Kwalitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten. Is alleen ontstaan bij de Bourke, Splendid- en Turquoisine parkiet. (Bij deze laatste wordt de mutatie niet meer gezien). Een totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed. Deze sl-ino vormt met de pallid een meervoudige mutatiereeks. Uit de paring sl-ino x pallid of net andersom worden de mannen als Pallidsl ino geboren. Poppen kunnen nooit Pallidino zijn, uit nakweek van een PallidIno man komen wel zowel pallid als sl ino poppen. Voor SL ino kunnen alleen mannen split zijn.

 

Man: SL.ino x Pop: Wildkleur =

Mannen:

Wildkleur/ino

Poppen:

SL.ino

 

Man: Wildkleur x Pop: SL.ino =

Mannen:

Wildkleur/ino

Poppen:

Wildkleur

 

Man: Wildkleur/ino x Pop: Wildkleur =

Mannen:

Wildkleur

Wildkleur/ino

Poppen:

Wildkleur

SL.ino

 

Man: Wildkleur/ino x Pop: SL.ino =

Mannen:

Wildkleur/ino

SL.ino

Poppen:

Wildkleur

SL.ino

 

Man: SL.ino x Pop: SL.ino =

Mannen:

SL.ino

Poppen:

SL.ino

 

NSL ino

Deze mutant zit op een Autosoom chromosoom.

NSL.ino(rec.lutino) pastel en bronzefallow zitten op het zelfde Gen en zijn multiple allelen van elkaar. (NSL=NON SEX-LINKED).

De NSL.ino mutatie is al ontstaan bij de Elegant parkiet.

NSL.ino.---Symbool: a

Vererving: autosomaal recessief.

Kwalitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook de ogen, hoorndelen en de poten, de oogkleur is helder rood. De werking is gelijk aan de SL.ino, wel zien bij de NSL.ino soms een iets grijze zweem onder de vleugels, staart en over de vogel heen, wat bij de SL.ino (Lutino) crème is. De NSL.ino is een meervoudige mutatie reeks en zijn multiple allelen met de pastel en bronze fallow. NSL.ino wordt ook weleens recessief lutino genoemd.  Voor NSL ino kunnen zowel mannen als poppen split zijn.

 

NSL.ino x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

100% Wildkleur/ino

 

Wildkleur/ino x NSL.ino =

Mannen & Poppen:

50% Wildkleur/ino

50% NSL.ino

 

Wildkleur/ino x Wildkleur/ino =

Mannen & Poppen:

25% Wildkleur

50% Wildkleur/ino

25% NSL.ino

 

NSL.ino x NSL.ino =

Mannen & Poppen:

100% NSL.ino

 

Tekst: Neophema Studie Groep / Met dank aan Henk v/d Meer,George Steinz, Frans Broeren, Piet Onderdelinden † en Aschwin v/d Berg  voor de foto`s.