Neophema studiedag 2022

 

Op zaterdag 15 oktober j.l. vond de Neophema Studiedag weer plaats in Huis ten Halve in Roosendaal. De inzenders konden tot 10.00 uur hun vogels inschrijven/afgeven. Na inschrijving werd er gezellig verder gekletst met elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee. Dit in afwachting van de officiele opening en presentatie welke zou volgen. Na het openingswoord van Werner Voermans konden onze keurmeesters George Stein, Idalgo Plak en Iwan Teeuwen aan de slag. De presentatie werd deze keer door Piet Ooyen gegeven. Piet had bij enkele liefhebbers thuis een bezoek gebracht en het een ander in kaart gebracht door film en foto’s. Vooral van de neophema parkieten had Piet prachtige opnames gemaakt om deze uitvoerig te bespreken met de aanwezigen. Complimenten aan Piet voor de presentatie en uitvoering. Hij weet altijd de tongen wel los te maken bij de liefhebbers met de opmerkingen: wat zie ik aan deze vogel, komt het wat ik zie wel overeen met de standaardeisen of uit welke mutatie-combinaties bestaat deze vogel? Met gelijk de vraag achterop: van wie is deze vogel en welke kleurslag waren de ouders? Veel interactie dus tussen spreker en aanwezigen, maar daar is deze studiedag nu eenmaal voor: zoveel mogelijk elkaar wijsheid bij te brengen om deze later misschien wel in praktijk te brengen. Ook Henk van der Meer was gelukkig weer aanwezig en bereid gevonden om van alle bijzondere vogels en natuurlijk de kampioenen foto’s te maken. Elke keurmeester heeft een bepaalde groep gekeurd om zoveel mogelijk eenheid in deze groepen tijdens het keuren te krijgen. Alleen de grote groepen werden door twee keurmeesters gezamenlijk gekeurd. Bijzonder was om te zien, hoe ook hier veelvuldig overleg was tussen de keurmeesters, tijdens het keuren van de ingezonden vogels. Nadat de groepskampioenen enkeling bekend waren hebben de keurmeesters gezamenlijk de vogel van de show gekozen uit deze reeks vogels. Gelukkig waren er ook nog enkele stellen en stam. Hopelijk komend jaar wat meer.

 

Aanwezige vogels en deelnemers:
12 Bourke Wildkleur parkieten ingezonden door Arnold van Santbergen, Ronald van Santbergen, Werner Voermans, Frans van Hooydonk, Fort Clairy, Peter Korsman en Jan Hendriks. Een vogel van Ronald van Santbergen werd kampioen met 92 punten. 8 Bourke Mutant parkieten  ingezonden door Arnold van Santbergen, Ronald van Santbergen en Peter Korsman. Een vogel van Peter Korsman werd met 93 punten kampioen. 11 Elegant Wildkleur parkieten ingezonden door Werner Voermans, Arnold van Santbergen, Henny Voskuijlen, Frans van Hooydonk, Ruud Stouten, Jan Hendriks en Kristof Michiels. Een vogel van Henny Voskuijlen werd met 94 punten kampioen. 4 Elegant Mutant parkieten ingezonden door Peter Korsman, Ruud Stouten en Kristof Michiels. Een vogel van Ruud Stouten werd met 92 punten kampioen.
14 Turquoisine Wildkleur parkieten ingezonden door CHM Meijer, Robert Ellenkamp, Piet Kemp, Werner Voermans, John Vergouwen, Frans van Hooydonk en Jan Hendriks. Een vogel van CHM Meijer werd met 95 punten kampioen en beste van de show. 24 Turquoisine Mutant parkieten ingezonden door Henk Haasnoot, PJ Barnhoorn, Piet Kemp, Werner Voermans, Rob Koren, Frans Broeren, John Vergouwen, Frans van Hooydonk en Peter Korsman. Een vogel van Werner Voermans werd met 92 punten kampioen. Er waren vier stellen Turquoisine en Elegant parkieten. Het stel turquoisine parkieten van CHM Meijer werd met 2 x 92 punten (totaal 184) kampioen. De stam Turquoisine parkieten van John Vergouwen werd met 366 punten kampioen.

 

Vijftig liefhebbers maakte van de mogelijkheid gebruik om gezamenlijk te eten. Dit waren niet alleen inzenders maar ook nieuwsgierige naar deze dag en vogels. Tijdens het gezellige eten gingen veel verhalen en ervaringen over tafel en kwam regelmatig de telefoon met foto’s te voorschijn. Na deze koffietafel werden enkele vogels behandeld op de beamer waar natuurlijk weer een hele discussie ontstond over het hoe en waar. Na enige uitleg werd daarna de loterij in gang gezet met natuurlijk weer mooie prijzen. Hierna werden de kampioenen gehuldigd met daarna een kort bedankje richting de aanwezigen voor hun opkomst. De keurmeesters hadden hun zegje en werk gedaan en konden huiswaarts keren met veel dank voor hun inzet. De aanwezige liefhebbers konden de vogels gaan bewonderen waar natuurlijk weer de nodige discussie’s en overleg plaatsvonden. Na elkaars vogels bewonderd te hebben konden de liefhebbers weer huiswaarts keren. Misschien eentonig, maar ook de studiedag 2022 was wederom een succes. Eigenlijk was er maar een minpuntje: namelijk er waren geen splendid parkieten op de show. Hopelijk komt daar volgend jaar verandering in. Tot de volgende studiedag 14 oktober 2023.

 

Tekst namens de Neophema studie groep: John Vergouwen / Foto`s kampioenen: Henk van der Meer / Foto`s Impressie:  Neophema studie groep


Neophema studiedag 2023

 

Op zaterdag 14 oktober j.l. vond onze jaarlijkse  Neophema Studiedag weer plaats in Huis ten Halve in Roosendaal. De inzenders konden tot 10.00 uur hun vogels inschrijven/afgeven. Na inschrijving werd er gezellig verder gekletst met elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee. Om 10:00 uur deed John Vergouwen het openingswoord en konden de keurmeesters Iwan Teeuwen, Peter-Jan de Harder en Marco van der Bij aan de slag. Er moesten tenslotte 101 Neophema’s gekeurd worden in twee en half uur tijd. Het was voor de keurmeesters weer een hele uitdaging, omdat kleurcombinatie’s die volgens het vraagprogramma van de NBvV niet gevraagd worden zijn bij ons als Studiegroep van harte welkom.  De presentatie aan de leden werd deze keer door George Steinz gegeven. George had nog een presentatie over vererving op de plank liggen. Deze had hij al eens jaren geleden bij ons gegeven maar we vonden dat deze best  op herhaling mocht en daar waren de aanwezige zeker mee eens. Door middel van gekleurde kralen legde George op een hele begrijpelijke manier uit hoe de vererving in elkaar zit. Als kers op de taart mochten we onze leden de presentatie nasturen als naslag werk. George bedankt!

 

Om half een was het de hoogste tijd voor de gebruikelijke Brabantse koffie tafel. Hier werd weer gretig gebruik van gemaakt om gezamenlijk de ochtend te kunnen verwerken en eens na te gaan wat de mede liefhebber opgepikt had van de presentatie van George Steinz. Na de koffie tafel was het tijd voor de loterij en vogel bespreking en bekend making van de kampioenen.

 

Dit jaar werden niet alleen de winnende vogels, maar ook vogels die besproken zouden worden door Piet Ooijen, op de gevoelige plaat vast gelegd. De  fallow bourkes waren dit jaar aan de beurt om besproken te worden, en dan met namen de pale fallow en bronze fallow. Het viel namelijk op, dat er pale fallow bourke zijn die donkerder lijken dan bronze fallow. De rede hiervoor is in de meeste gevallen de violet factor, deze maakt de vogel namelijk donkerder. Een goede maatstaaf om de twee mutaties uit elkaar te houden zijn de poot en nagel kleuren. Bij de pale fallow zijn deze namelijk blank en bij de bronze fallow zit er pigment in.

 

Na de bekendmaking van de kampioenen konden de aanwezigen de ingezonden vogels gaan bekijken. Waar ook weer de nodige discussies volgden. Dit maakt onze studie dag weer helemaal compleet. We konden ook op tijd de vogels mee naar huis nemen, want er was een grote groep liefhebbers die nog een aantal uurtjes moesten rijden voordat ze thuis waren.

 

De prijs winnaars:

Kampioen bourke parkiet wildkleur / Frans van Hooijdonk / 93 pnt

Kampioen bourke parkiet mutatie / Peter Korman / 93 pnt

Kampioen elegant parkiet groen / Gerrit ten voorde / 93 pnt

Kampioen elegant parkiet mutatie / Ruud Stouten / 93 pnt

Kampioen blauwvleugel parkiet groen / Werner Voermans / 91 pnt

Kampioen turquoisine parkiet groen / Kees Meijers / 93 pnt

Kampioen turquoisine mutant geelbuik / Frans Broeren / 92 pnt

Kampioen turquoisine mutant roodbuik / Jan Horstman / 92 pnt

Kampioen splendid wildkleur / Gunther van Hout / 90 pnt

Kampioen splendid mutant / Peter Korsman / 93 pnt

Kampioen stellen / turquoisine groen / Kees Meijers / 92 - 92 pnt

Kamp Open Klas / Fort Clairy / 93 pnt

MVK / Peter Korsman / 93 pnt

Alg. kampioen 2021  / Peter Korman / 94 pnt

 

Namens het voltallige bestuur: alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd
en alle aanwezige bedankt voor jullie aanwezigheid en hopelijk tot 12 oktober volgend jaar.

 

Tekst namens de Neophema studie groep: Frans Broeren. Foto`s: Piet Ooijen.