Mottle factor

 

foto links en rechts de zelfde vogel 

Naast deze twee bont factoren is er ook nog Mottle. Vogels die deze factoren bezitten worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter dit kan variëren van 5% tot 98% bont. Er wordt hierboven bewust over factoren gesproken want er wordt ervan uitgegaan dat Mottle multifactorial is, wat wil zeggen door meerdere factoren  tot uiting kan komen.

 

 

MOTTLE

Vererving: Multifactorial

Symbool: mo

Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoisine parkiet.

 

EF.Mottle x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

50% Wildkleur

50% EF.Mottle

 

EF.Mottle x EF.Mottle =

Mannen & Poppen:

25% Wildkleur

50% EF.Mottle

25% DF.Mottle

 

DF.Mottle x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

100% EF.Mottle

 

DF.Mottle x EF.Mottle =

Mannen & Poppen:

50% EF.Mottle

50% DF.Mottle

 

DF.Mottle x DF.Mottle =

Mannen & Poppen:

100% DF.Mottle

 

De mottle mutatie kan zich ook Autosomaal recessief gedragen en dan zien de kweek uitkomsten er zo uit.

 

Mottle x Wildkleur =

Mannen & Poppen:

100% Wildkleur/mottle

 

Wildkleur/mottle x mottle =

Mannen & Poppen:

50% Wildkleur/mottle

50% mottle

 

Wildkleur/mottle x Wildkleur/mottle =

Mannen & Poppen:

25% Wildkleur

50% Wildkleur/mottle

25% mottle

 

Mottle x mottle =

Mannen & Poppen:

100% mottle

 

Tekst: Neophema Studie Groep / Met dank aan Henk v/d Meer, Suart Shiner en Piet Onderdelinden † voor de foto`s