Het lidmaatschap van de Neophema Studie Groep voor leden van de P.S.C. bedraagt 10,00 per jaar.
Het lidmaatschap voor niet leden van de P.S.C. bedraagt €25,00 per kalender jaar.

Nadat u aanmelding is verwerkt door onze penningmeester ontvangt u een email ter bevestiging en wat het lidmaatschap bedraagt. deze kunt u daarna storten op bankrekeningnummer: NL16RABO0111435986 te Wagenberg.
Voor onze buitenlandse relaties IBAN NL16RABO0111435986 BIC RABONL2U

Met vriendelijke groet, het bestuur