Turquoisine parkiet opaline groen

Bourke parkiet opaline-ino

Turquoisine parkiet opaline groen

Turquoisine parkiet roodbuik opaline D. groen

De opaline factor

 

Misschien op dit moment wel de meest besproken mutatie, is niet meer weg te denken in onze hokken. De afgelopen jaren is er zo veelvuldig met de opaline factor gekweekt dat er maar weinig nesten zijn in de mutatie kweek waar er geen jongen inliggen die deze factor bezitten. Zeker voor mensen die graag een bont gekleurde vogel zien is de opaline factor een puur juweel voor andere is juist de wispelturigheid van deze factor een rede om het in de lijnen uit te bannen. Wel zien  en horen we dat het ook wel lijn gebonden is hoe de factor zich gedraagt. Dat is uiteraard te verklaren doordat er erg veel geselecteerd is op de uiterlijke verschijning waar mee er automatisch ook geselecteerd is op de manier hoe de factor zich gedraagt. De opaline factor is ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoisine parkiet.

 

Vererving:

geslachtsgebonden recessief.

Symbool: Z op

 

Wat doet de factor:

Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel. Ook een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine nu op andere plekken te voorschijn komt, of zelfs verdwijnt. Bij de opaline Turquoisine parkiet zien we dat de rode vleugelbalk bij de man verdwijnt  en dat bij de pop nu wel een rode vleugelbalk verschijnt, in combinatie met de roodbuik en opaline factor krijgen ook de mannen weer rood op de rug/vleugeldek.

 

Ook bij de Bourke parkiet zien we een toename van het rood, geel en weer bij andere blauw bezit. Er zijn opaline met heel veel blauw bezit en dit noem men de blauwe Bourke parkiet maar dat is niet correct want ze hebben allemaal nog rood bij zich, en dat kan niet bij een blauwe Bourke. Er zijn Bourke parkieten met heel veel blauw bezit en het is wel een prestatie om deze vogels te kweken!

 

Man: opaline x Pop: Wildkleur =

Mannen:

Wildkleur/opaline

Poppen:

opaline

 

Man: Wildkleur x Pop: opaline =

Mannen:

Wildkleur/opaline

Poppen:

Wildkleur

 

Man: Wildkleur/opaline x Pop: Wildkleur =

Mannen:

Wildkleur

Wildkleur/opaline

Poppen:

Wildkleur

opaline

 

Man: Wildkleur/opaline x Pop: opaline =

Mannen:

Wildkleur/opaline

opaline

Poppen:

Wildkleur

opaline

 

Man: opaline x Pop: opaline =

Mannen:

opaline

Poppen:

opaline

 

Tekst: Neophema Studie Groep / Dank aan Benny courant(België), Henk v/d Meer, Piet Onderdelinden † en David Monroger (Frankrijk) voor de foto`s